Contact
VDH Graphics
Hennie van den Heuvel
Pastoriestraat 4a
5756 AM Vlierden

aanmelden nieuwsbrief: klik hier


Tel. 0493-323701Openingstijden:
ma. 19:00-22:00
iMac_3q

di. 19:00-22:00
woe. op afspraak
do. 19:00-22:00
vr. op afspraak
zat. 09:00-12:00

Leveringsvoorwaarden

DISCLAIMER
Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. VDH Graphics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website of in uw e-mail.Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van VDH Graphics. Copyright © 2012 VDH Graphics, Vlierden. Alle rechten voorbehouden.